PRESIDÊNCIA

MªTeresa.Santos.JPG

MARIA TERESA SANTOS

Presidente

Manuel Serôdio.JPG

MANUEL SERÔDIO

Vice-presidente do Departamento Cultural e Recreativo

Leonor.Pinto.JPG

LEONOR PINTO

Vice-presidente do Departamento Desportivo e Saúde

Carolina.Enes.JPG

CAROLINA ENES

Vice-presidente do Departamento da Política Educativa

Ana Lia Mendo.JPG

ANA LIA MENDO

Secretária Geral

Margarida Matos.JPG

MARGARIDA MATOS

Tesoureira